Nieuwsbericht

Algemene Vergadering van Leden 2017

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Vergadering van Leden die gehouden zal worden in het Stadhuis van 's-Hertogenbosch.

Hieronder treft u de stukken voor de ALV aan.

Voor leden die zich hebben aangemeld via het landelijk bureau zijn de stukken op verzoek ook in print beschikbaar. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen via e-mail, kampen@heemschut.nl.

In verband met de organisatie is de ALV alleen toegankelijk voor leden na opgave. 

Stukken (de nummers voor de stukken corresponderen met het desbetreffende agendapunt)

01 Agenda

03 Brief mw. v.d. Noort dd 11 mei 2017

03 Brief voorzitter aan mw. v.d. Noort dd 20 mei 2017

03 E-mail 24 leden inzake bericht commissies Drenthe, Overijssel en Limburg dd 2 april jl. en reactie bestuur

03 Verzoek commissie Noord-Holland 

04 Verslag AVL Nijmegen 2016

04 Reactie AVL dhr. Vos

04 Reactie AVL dhr. Bollebakker

04 Reactie AVL dhr. Ybema

04 Reactie op conceptverslag

05 Heemschut Jaarverslag

06 Balans en resultaten 2016 (Bond)

06 Balans en resulaten 2016 (Hulpfonds)

06 Balans en resultaten 2016 (samengevoegd)

06 Jaarrekening 2016 Bond Heemschut

06 Jaarrekening 2016 Heemschut Hulpfonds

07 Voorlopig verslag rekencommissie Heemschut

08 Ambitienota

09 Jaarplan 2017

10 Begroting

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.