Nieuwsbericht

Algemene Vergadering van Leden 2022 in Tilburg

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Leden die dit jaar gehouden zal worden op vrijdag 24 juni in de Lochal te Tilburg.

De agenda en stukken voor de vergadering treft u hieronder aan. 

In verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk zich op te geven bij Angelique van Kampen, kampen@heemschut.nl. Zij kan, indien gewenst, ook een geprinte versie van de stukken verzorgen. 

Na de vergadering en lunch zal er een wandeling plaatsvinden door de Spoorzone in Tilburg. U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Wij verzoeken u vriendelijk bij uw aanmelding door te geven of u aan deze wandeling wilt deelnemen.

Programma:

10:30 uur - inloop
11:00 uur - Algemene Vergadering van Leden
13:00 uur - lunch
13:30 uur - Wandelingen door de Spoorzone
15:30 uur - afsluitend drankje  

Stukken:

00_Agenda

04_Conceptverslag online gehouden AVL 25 juni 2021

05_Jaarverslag 2021

07_Jaarrekening 2021 (Vereniging)

07_Jaarrekening 2021 (Hulpfonds)

07_Jaarrekening 2021 toelichting

09a_Voorstel tot fusie

09b_Toelichting bij fusie voorstel

09c_Beschikking van 14 april 2022

09d_Akte van juridische fusie

09d_Akte van statutenwijziging Vereniging Heemschut

09e_Tussentijdse jaarrekening Vereniging 

09f_Tussentijdse jaarrekening Stichting

11_Jaarplan 2022

12_Begroting 2021 & 2022

12_Begroting 2022 toelichting

 

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.