Nieuwsbericht

Algemene Vergadering van Leden 25 juni a.s. via Zoom

Gezien de onzekerheid over de versoepelingen van de coronamaatregelen heeft het bestuur helaas ook voor dit jaar moeten besluiten de Algemene Vergadering van Leden digitaal te organiseren. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 25 juni en zal via Zoom om 10:30 uur starten.

In verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk zich op te geven bij Angelique van Kampen, e-mail kampen@heemschut.nl

U kunt hieronder de agenda en stukken downloaden. 

01.    Agenda

03.    Schrijven dhr. Bollebakker - voorstel de behandeling van de AVL- agendapunten l0 en 11 naar en later tijdstip in het najaar te laten plaats vinden

03.    Reactie bestuur schrijven dhr. Bollebakker

03.    Reactie Rekencommissie schrijven dhr. Bollebakker

04.    Verslag van de Algemene Vergadering van Leden van 30 oktober 2020

05.    Jaarverslag 2020

06.    Verslag van de Rekencommissie      

07.    Verslag van de Raad van Toezicht

08.    Jaarrekening 2020

         toelichting op de jaarrekening

10.    Jaarrekening 2020 van de Stichting Heemschut Hulpfonds

        Jaarverslag van de Stichting Heemschut Hulpfonds

11.   Voorstel inzake opheffing van de Rekencommissie en onderbrenging

        van de taken door instelling van een financiële commissie onder

        de Raad van Toezicht.

12.   Jaarplan 2021

13.   Begroting 2021  

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.