Nieuwsbericht

Algemene Vergadering van Leden vrijdag 28 juni Harderwijk

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Vergadering van Leden 2019 die zal plaatsvinden in Harderwijk.

Locatie: Markt 1, Harderwijk

Tijd: 10:30 - 13:00 uur

De agenda en stukken voor de vergadering treft u hieronder aan. 

Voorafgaand aan de vergadering is er van 10:00 - 10:30 uur koffie en thee en gelegenheid tot het stellen van vragen over de jaarrekening aan de penningmeester a.i.

In verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk zich op te geven bij Angelique van Kampen, kampen@heemschut.nl. Zij kan, indien gewenst, ook een geprinte versie van de stukken verzorgen. 

Na de vergadering en lunch zal er een stadswandeling plaatsvinden met afsluitend drankje ook aan de Markt in Harderwijk. U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. 

AGENDA:

01 - Agenda

02 - Huishoudelijk Reglement

03 - Ingekomen stukken

De heer Neukirchen heeft 24 juni jl. een amendement ingestuurd met betrekking tot het Reglement van Orde, agendapunt 4. 

04 - Reglement van orde AVL

05 - Verslag AVL 1 juni 2018

05 - Verslag AVL 1 - 29 juni 2018

06 - Jaarverslag 2018

07 - Reglement Raad van Toezicht

09 - Verslag Rekencommissie

11 - Jaarrekening Bond 2018

11 - Jaarrekening Hulpfonds 2018

13 - Beleidsplan 2015 - 2018

14 - Jaarplan 2019

16 - Begroting 2019 en meerjarenperspectief

18 - Erelidmaatschap dhr. Gijsbers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.