Nieuwsbericht

Goed bezochte AVL in Deventer positief verlopen

De Algemene Vergadering van Leden in Deventer op vrijdag 30 juni jl. was een succes, in totaal waren er meer dan 105 leden aanwezig! Naast het vaststellen van jaarverslag en financiële stukken waren er een aantal extra bijzondere punten.   

Zo is uit het Kuijper van Harpenfonds van Ars Donandi een bijdrage geschonken van maar liefst 15.000 euro aan de Werkgroep Monumentale Kunst t.b.v. de restauratie van drie monumentale kunstwerken.

En wij ontvingen het Van der Suijs-Van Suijlichemfonds, een fonds op naam, voortgekomen uit een legaat aan Heemschut met een specifieke doelstelling. De komende tijd gaan we met lokale Bondgenoten in Dordrecht om tafel om een bedrag van 125.000 euro te besteden aan restauraties in deze stad. De legataris heef dit doel bij testament bepaald; Heemschut is uiteraard zeer verheugd op het mogen ontvangen van dit enorme bedrag.

Ook presenteerden we een brochure over Geschenkwoningen. Deze brochure is vanaf heden in druk verkrijgbaar. Voor meer informatie zie de website.  

Tenslotte namen we afscheid van Christian Pfeiffer. Als beleidsmedewerker is hij gedurende zes jaar zeer actief geweest voor Heemschut. Christian ontving naast mooie woorden een cadeau namens bestuur, RvT, bureau en vrijwilligers in de vorm van bonnen voor de Efteling. Wij danken Christian voor zijn enorme inzet en wensen hem veel succes als directeur van het Huizer Museum. 

Hier treft u de stukken aan:

00_Agenda AVL 2023

04_Concept verslag AVL 2022

05 Jaarverslag

06_Advies Raad van Toezicht aan de AVL m.b.t. jaarstukken 2022

07_Bond Heemschut jaarrapport 2022

09_Jaarplan 2023

10_Begroting 2023

11_Motivatie m.b.t. commissie Zuid-Holland

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.