Nieuwsbericht

Algemene Vergaderingen van Leden 2018

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Vergadering van Leden en de Algemene Vergadering van Leden ten behoeve van wijziging van de statuten van de vereniging Heemschut die gehouden worden op 1 juni aanstaande.

Locatie: Oranjezaal van het Stadhuis, Hofplein 38, Leeuwarden.
Eerste vergadering: 11.00-12.15 uur
Tweede vergadering: 12.15 tot 13.30 uur.

Voorafgaand aan de eerste vergadering is er koffie en thee en bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen over de jaarrekening. De vragen kunnen worden gesteld tussen 10.30 en 11.00 uur aan de penningmeester a.i.

De stukken voor deze vergaderingen zijn vanaf 8 mei te raadplegen op deze website; diegenen die een geprinte versie willen ontvangen kunnen contact opnemen met het landelijk bureau.

In verband met de organisatie zijn de vergaderingen alleen toegankelijk voor leden na opgave.

Na de vergadering zal van 14:00 - 16:00 uur een stadswandeling door Leeuwarden plaatsvinden met om 16:00 uur een afsluitende borrel in de Prinsentuin, het stadspark van Leeuwarden.

AGENDA


Agenda Algemene Vergadering van Leden Bond Heemschut, d.d. 1 juni 2018

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.