Nieuwsbericht

Almere maakt voor het gebied Oosterwold een bestemmingsplan 'met verbrede reikwijdte’

Heemschut Flevoland is heel benieuwd wat de uitwerking is van dit 'bestemmingsplan nieuwe vorm' op de omgang met aardkundige waarden, (scheeps-)archeologie, landschap en cultuurhistorie. Zij zal de ontwikkelingen nauw volgen.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Het bestemmingsplan Oosterwold maakt tot 2030 onder meer de bouw van maximaal 4575 woningen, 41 ha bedrijventerrein en 549 ha stadslandbouw juridisch-planologisch mogelijk op het grondgebied van Almere. Doel is om naast het wonen het groene en argrarische karakter te behouden en versterken. Dit ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ houdt in dat de geeente Almere het aantal regels probeert te verminderen waardoor initiatiefnemers meer ruimte krijgen. Het plan is in de loop van 2015 ter inzage geweest en moet ter vaststelling nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Een deel van Oosterwold ligt in Zeewolde. Deze gemeente maakt een eigen bestemmingsplan.

Opnieuw pionieren in de polder

In het bestemmingplan wordt ook de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Dat betekent dat iedere
initiatiefnemer in principe elke plek kan uitkiezen en zelf kan bepalen hoe groot de kavel wordt. De omvang van de bebouwing is ook vrij, evenals de functie. De mensen aan wie de kavels worden verkocht, zullen alles zelf moeten regelen. Ze moeten niet alleen hun huis bouwen, maar ook de weg en riolering aanleggen, evenals de aanleg en toevoer van elektriciteit, water en gas regelen… en hun eigen afvalverwerking doen. In de nieuwe woonwijk hebben ze ook de zorg voor het groen en het blauw. Kortom, pionieren is hier zeker wel van toepassing. Zie: stappenplan voor initiatiefnemers.

Zelf zorgen voor erfgoed

De nieuwe bewoners moeten ook (laten) onderzoeken of er aardkundige waarden, archeologische artefacten of scheepswrakken in de bodem zitten. Mocht dit het geval zijn dan moeten ze hun plannen aanpassen, want op archeologische vindplaatsen mag je niet bouwen. In Oosterwold ligt de bedding van de prehistorische Eem. Ook zijn veel vindplaatsen uit de prehistorie aanwezig en liggen er scheepswrakken in de bodem. 

Heemschut Flevoland positief

Heemschut Flevoland is positief over het nieuwe bestemmingsplan Oosterwold. Wij zijn zeer benieuwd naar de ontwikkelingen in de praktijk. De aanwezige archeologie, bodemgeschiedenis en landschap bieden voor Heemschut Flevoland genoeg aanknopingspunten om Oosterwold in de gaten te houden. Het wordt een gebied waar de geschiedenis de toekomst ontmoet! 

 

Meer informatie: Gebiedsinrichting Oosterwold Almere


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.