Nieuwsbericht

Amerikaanse Ambassade aan lange Voorhout in Den Haag wordt rijksmonument

Tijdens een mooie bijeenkomst in het mede door Heemschut geredde pand wordt ook een Engelstalig boek over de Neerlandse wederopbouwarchitectuur gepresenteerd.

Op de dag van de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president heeft Cees van 't Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, uit naam van de minister van OCW de Amerikaanse ambassade van de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer uit 1959 aangewezen als rijksmonument. Het is een van de 90 nieuwe rijksmonumenten uit de periode 1959-1965. Tegelijk met de feestelijke overhandiging van het rijksmonumentenschildje werd op de ambassade ook een nieuw Engelstalig boek 'Post-War Reconstruction the Netherlands 1945-1965. The Future of a Bright and Brutual Heritage' gepresenteerd. Een uitgave van nai010 publishers í.s.m. de Rijksdienst.

 

Wederopbouwmonument

In 1956 werd begonnen met de bouw aan de Lange Voorhout van de Amerikaanse ambassade en in 1959 was het gebouw gereed. Het is een krachtig en wat gesloten gebouw. Het patroon van trapeziumvormige vensters is kenmerkend. De gevels zijn bekleed met trapeziumvormige en rechthoekige shell-kalksteen platen van verschillend formaat. De ramen bezitten ook deze vormen. De entreepartijen vallen op door de dubbelhoge portieken en teakhouten puien met grote glasvlakken. Het gebruik van bijzondere materialen uit verschillende landen zoals teakhout uit Birma en Zwitsers cristallino-marmer is karakteristiek voor Amerikaanse ambassades uit die periode en je zou kunnen spreken van een Internationale Stijl.

 

Bemoeienis Heemschut

In 2007 publiceert Heemschut een boekje over de belangrijkste monumenten uit de wederopbouwperiode die bescherming verdienen. Daarin komt naar voren dat de Amerikaanse ambassade een van deze topmonumenten is. Als bekend wordt dat de Amerikanen mogelijk een nieuwe ambassade laten bouwen in Wassenaar, pleiten veel politici en burgers voor sloop van deze lelijke puist aan het Lange Voorhout. Heemschut organiseert samen met de BNA een lezing over de architectonische waarde van het gebouw. Heemschut nomineert het gebouw voor de top-100 gebouwen uit de wederopbouwperiode 1940-1958 die door Minister Plasterk is gecommitteerd. Omdat het gebouw in 1959 is opgeleverd staat het net niet op de lijst van circa honderd topmonumenten. Heemschut lobbyt bij gemeente en Rijk voor bescherming. De gemeente Den Haag is hier gevoelig voor en wijst het pand in 2009 aan als gemeentelijk monument. Dit besluit is zeer omstreden, maar gelukkig zette het college door. 

In 2015 wordt de ambassade opnieuw geselecteerd voor de status als rijksmonument uit de periode 1959-1965. Nu volgt in 2017 de definitieve aanwijzing.

In 2011 viert de Erfgoedvereniging Heemschut haar honderdjarige bestaan. Onder andere geeft de vereniging een jubileumboek uit en komt met de uitgifte van postzegels. In het boek wordt aandacht besteed aan de redding van het gebouw. Op een van de postzegels staat de Amerikaanse ambassade.

 

Toekomst

Inmiddels is de bouw van de ambassade in Wassenaar in volle gang. De Amerikanen zullen spoedig het oude pand in het centrum van Den Haag verlaten. Dan zal de gemeente Den Haag de nieuwe eigenaar worden. Plannen zijn er om in het gebouw een hotel en het Escher museum onder te brengen. in ieder geval moet het gebouw weer een publieke functie krijgen.

 

Beelden interieur ambassade op Omroep West, 20 januari 2017

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.