Nieuwsbericht

Amsterdam gaat monumentale wandkunst beter beschermen

Heemschut is blij dat gemeente Amsterdam beleid gaat ontwikkelen om monumentale wederopbouwkunst beter te beschermen

Afgelopen woensdagavond 5 oktober heeft de gemeenteraad van Amsterdam unaniem ingestemd met het voorstel van PvdA, SP en D66 om meer aandacht te besteden aan het beheer en behoud van naoorlogse wandkunst. Reden voor het voorstel is dat het met de monumentale kunst niet altijd goed gesteld is. De gebouwen waarop de kunstwerken zitten, zijn aan vervanging toe en worden gesloopt zonder dat omgekeken wordt naar de aanwezige monumentale wandkunst. Daarmee verdwijnen veel kunstwerken uit het stadsbeeld. 

Raadsvoorstel

Het raadsvoorstel heeft als doel dat het stadsbestuur zich gaat inspannen om wandkunst zoveel mogelijk te behouden voor de stad. Zo komt er een inventarisatie van de nog bestaande wandkunst, hetgeen nooit eerder gedaan is. Er komt meer voorlichting over wandkunst en wordt het auteursrecht in acht genomen. Bovendien wordt het mogelijk om een subsidie aan te vragen om wandkunst te redden en te herplaatsen als een gebouw waar wandkunst deel van uitmaakt, gesloopt wordt.

Reactie Heemschut

Heemschut Amsterdam heeft altijd aandacht gevraagd voor de rijkdom aan noorlogse wandkunst en het ontbreken van een goed kader voor bescherming van deze kunst. Daar komt nu gelukkig verandering in. De gemeenteraad neemt haar verantwoordelijkheid. Een inventarisatie is een belangrijke eerste stap naar meer kennis en documentatie over wat er allemaal is aan kunst. Daarna kan bekenen worden wat waardevol genoeg is om te worden behouden.

Heemschut ondersteunt het beleid van de gemeente van harte.

 

Initiatiefvoorstel en bestuursreactie, 5 oktober 2016 (onder punt 20)

 Besluitenlijst Raad Amsterdam, 5 oktober 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.