Nieuwsbericht

Amsterdam Museum: rechter wijst voorlopige voorziening toe

In verband met het beroep van Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad tegen het rigoureuze verbouwingsplan van het Amsterdam Museum heeft de voorzieningenrechter op 25 januari besloten dat de werkzaamheden niet mogen beginnen voordat beslist is op dat beroep.

Heemschut en de VVAB hebben vooral bezwaar tegen de sloop van de Schuttersgalerij en de gebouwen aan weerszijden daarvan. De voorzieningen rechter heeft het belang van de erfgoedorganisaties zorgvuldig afgewogen tegen dat van het museum om zo spoedig mogelijk met de verbouwing te willen beginnen. De beweerde slechte technische staat van het complex en de kosten van leegstand (het complex staat nota bene al sinds 1-2-2022 leeg, terwijl de vergunning pas is verleend op 7-11-2022) wegen niet op tegen de niet onderbouwde ingreep in het rijksmonument. In de planning had het museum natuurlijk rekening dienen te houden met de risico’s van bezwaar en beroep.

Dankzij een contra-expertise hebben Heemschut en de VVAB duidelijk gemaakt dat de grote ruimten in het hart van het complex – een grote entreehal en een grote expositiezaal – ten koste gaan van authentieke zeventiende-eeuwse kapspanten en de historische bouwstructuur aan weerszijden van de overkluisde Begijnensloot, die nog uit de Middeleeuwen dateert. Onderdelen die in 1962-1975 zorgvuldig zijn gerestaureerd en belangrijk zijn voor de geschiedenis van het complex. De nieuwe grote zalen tasten bovendien de kleinschaligheid ernstig aan. We vertrouwen erop dat de rechter ons daarin gelijk zal geven.

Op de tekening: Op deze vogelvluchttekening uit 1631 zie je in het midden twee langwerpige gebouwen met blauwe daken (leien), daartussen loopt de Begijnensloot. Rechts is de meisjesplaats en links de jongensplaats.

Tekening: Stadsarchief Amsterdam

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.