Nieuwsbericht

Amsterdam wijst op verzoek van Heemschut 12 herenhuizen aan de Weesperzijde aan als monument

Een van de panden blijkt ook een zeer waadevol interieur te hebben.

 

Verzoek tot aanwijzing

Heemschut heeft stadsdeel Oost verzocht om conform de vigerende erfgoedverordening de panden Weesperzijde 4-15 aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Het betreft hier orde 1- panden, en zijn dus stedenbouwkundig en architectonisch van waarde.

Waardevolle herenhuizen

De rij woningen is een representatief, kwalitatief hoogwaardig voorbeeld van architectuur die in de negentiende eeuw door particuliere bouwondernemingen is ontwikkeld. Door de locatie aan de Amstel dichtbij de binnenstad waren de woningen zeer in trek bij de gegoede burgerij. Daardoor konden de architecten die elders in de stad soberder vormgegeven woningen realiseerden, meer zorg besteden aan de keuze uit de beschikbare, door historische voorbeelden geïnspireerde ornamentiek. De architectuur van de panden is vrijwel gaaf bewaard gebleven en bepaalt, samen met de rij woningen waartoe de IJsbreker behoort, het chique karatker van dit deel van de Weesperzijde.

Bijzonder interieur

In Weesperzijde 11hs is het negentiende eeuwse interieur nog grotendeels bewaard gebleven. Het kan zich meten met de beste negentiende eeuwse woonhuisinterieurs in Amsterdam.

 

Brief met besluit colege van B&W van Amsterdam, 8 februari 2017

Parool, 24 februari 2017

 

Heemschut dossier Weesperzijde


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.