Nieuwsbericht

Baarnse kunstwerken verdienen meer aandacht en zorg!

Heemschut Utrecht vindt dat monumentale kunstwerken betere bescherming verdienen.

Monumentale Kunst

Baarn heeft veel kunstwerken in de openbare ruimte. Daarmee onderscheidt de gemeente zich van veel andere gemeenten in de regio. Uit de periode van kort na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren zeventig is veel monumentale kunst op gebouwen verschenen, zoals glas-in-loodramen, mozaïeken, sgraffito’s, reliëfs, wandschilderingen, etc. Opdrachtgevers waren de overheid, kerkgenootschappen en bedrijven en de kunstenaars werkten samen met de architecten om tot een resultaat te komen. Zo zijn er in Baarn op veel scholen, kerken, de bibliotheek, gemeentelijke diensten, etc. veel kunstwerken te vinden.

Kunstwerken verdwijnen

Heemschut merkt dat soms geruisloos kunstwerken verdwijnen, hetzij door sloop van het gebouw of dat het kunstwerk zomaar van het gebouw is afgehaald. Zo is een aantal jaar geleden het kunstwerk van de bibliotheek verdwenen, nadat het eraf dreigde te vallen. Er is voor gekozen om het kunstwerk te vernietigen, maar het had ook schoongemaakt en herbevestigd kunnen worden. Nu zie je op de gevel een verkleuring waar het kunstwerk zat.

 

Zorgplicht gemeente als eigenaar

Heemschut is van mening dat als opdrachtgever en eigenaar de gemeente Baarn een verantwoordelijkheid heeft om goed voor de kunstwerken te zorgen. Daarnaast dient de gemeente, mocht besloten worden om een gebouw en het kunstwerk te vernietigen, te voldoen aan de zorgplicht om de kunstenaar of erfgenamen op de hoogte te stellen en het kunstwerk goed te documenteren. Eventueel kunnen de kunstwerken herplaatst worden op nieuwbouw. In ieder geval zou bij verkoop en in de (sloop)vergunning iets moeten staan over behoud en beheer van de kunstwerken. We roepen u op hiervoor zorg te dragen.

 

Brief gemeente Baarn, d.d. 3 maart 2017

 

Artikel Gooi-en Eemlander, 4 maart 2017

 

 

Heemschut dossier monumentenbeleid Baarn


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.