Nieuwsbericht

Bedreiging historische skyline Amersfoort

Heemschut Utrecht en het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite luiden de noodklok over de bedreiging van het aanzicht van historisch Amersfoort. Het op de hoek van de Utrechtseweg en Stadsring gelegen geplande bouwwerk ‘The Spot’ heeft volgens beide erfgoedverenigingen qua omvang en hoogte een vernietigend effect op de beleving van de historische binnenstad met als hoogste landmark de Onze Lieve Vrouwentoren.

Daarnaast sluiten hoogte en schaal van de 45 meter hoge ‘The Spot’ op geen enkele wijze aan bij de oude stadsvilla’s die verwijzen naar de gedempte Singel. Heemschut en Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite hebben het College van B&W en de Gemeenteraad gevraagd om een hoogbouwvisie voor Amersfoort als geheel en in het bijzonder voor het gebied rondom de historische stadskern. Na een door de gemeente geïnitieerd rondetafelgesprek waarbij ook de erfgoedverenigingen aanwezig waren, heeft de gemeenteraad besloten een visie en toetsingskader op te stellen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.