Nieuwsbericht

Behoud, bescherm en herbestem het voormalig kantoor van het ministerie van Sociale Zaken te Den Haag

Erfgoedvereniging Heemschut (Werkgroep Post ’65) en het Cuypersgenootschap zijn van mening dat het voormalig kantoor van het ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat te Den Haag, dat op de nominatie staat om gesloopt te worden, vanwege zijn bijzondere kwaliteit behouden moet blijven en moet worden beschermd en herbestemd.

Met de sloop van dit iconische gebouw dreigt een waardevol bouwwerk, een schoolvoorbeeld van de architectuurstroming het Nederlands structuralisme, te verdwijnen. Het proces van sloop en de bouw van nieuwbouw is onomkeerbaar en niet nodig omdat er goede opties zijn voor herbestemming. Herbestemming tot woningen is bijvoorbeeld mogelijk.

Het gebouw is ontworpen door de internationaal beroemde architect Herman Hertzberger (1932) en werd in 1990 na elf jaar opgeleverd. Hertzberger is een van de grondleggers van de belangrijkste stroming in de Nederlandse architectuur en stedenbouw in de tweede helft van de twintigste eeuw, het Nederlands structuralisme. Geometrische patronen dienden als inspiratiebron voor deze stroming. Kenmerkend voor het gebouw zijn de zestien achthoekige kantoortorentjes die rondom een hoge vide met belangrijke voorzieningen gesitueerd zijn. Het heeft een symmetrische opbouw met aan de spoorzijde een hoogte van acht verdiepingen en aan de Schenkkade een hoogte van zes verdiepingen. Hertzberger omschreef destijds het gebouw als “een kleine stad”. Hertzberger is fel tegenstander van sloop en stelt dat het gebouw niet oud of slooprijp is. Bovendien ligt er een compleet uitgewerkt plan van hem voor herbestemming van het gebouw tot woningen.

Het dringend verzoek d.d. 19 oktober 2021 aan het College van B&W Den Haag is om geen ondoordachte besluiten te nemen en de mogelijkheden tot herbestemming van het voormalig gebouw van het ministerie van Sociale Zaken -al dan niet in combinatie met een deel nieuwbouw- nogmaals serieus te onderzoeken.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.