Nieuwsbericht

Behoud en herstel Tuindorp Amstelstation

De commissie Amsterdam van Erfgoedvereniging Heemschut heeft woningcorporatie Ymere recent in een brief op de hoogte gesteld van haar bezwaren tegen plannen voor de renovatie van Tuindorp Amstelstation, ook wel bekend als Amsteldorp. Deze bijzondere buurt ligt in de schaduw van het Amstelstation aan de oostkant van de stad en is geheel in het bezit van Ymere.

Uit bewonersbrieven maakt de commissie op dat Ymere voornemens heeft om een aanzienlijk deel van Tuindorp Amstelstation te renoveren. Daarbij is Ymere van plan om aan de randen van Tuindorp Amstelstation bestaande woningen te vervangen door nieuwbouw.

Voorop staat dat Heemschut het belang van de bouw van meer sociale woningen binnen Amsterdam onderschrijft. De commissie heeft echter gemengde gevoelens bij de door Ymere geformuleerde voornemens. Enerzijds moedigt de commissie renovatie van de bestaande woningen aan, anderzijds is de commissie van mening dat sloop van de woningen aan de randen van Tuindorp Amstelstation voorkomen moet worden.

De commissie ziet de voorgenomen renovatie als een kans om de bestaande woningen zorgvuldig te restaureren. Eind vorige eeuw gingen bij een ingrijpende renovatie van Tuindorp Amstelstation beeldbepalende onderdelen van de door architect A.J. van der Steur ontworpen woningen verloren. Zo werden onder meer de oorspronkelijke deur- en raampartijen vervangen door onderhoudsvriendelijke varianten in onderling verschillende, detonerende kleuren. Deze ingrepen hebben het aanzicht en historisch karakter van Tuindorp Amstelstation geen goed gedaan en verdienen te worden gecorrigeerd. 

Sloop van de oost-, zuid- en westrand van Tuindorp Amstelstation zou in de ogen van de commissie echter een grote vergissing zijn. De stedenbouwkundige opzet van Tuindorp Amstelstation is van historische waarde en nog volledig intact. Het stratenpatroon laat goed zien hoe de stedenbouwkundige ideeën over stroken- en blokkenbouw zich tussen het interbellum en de wederopbouwperiode hebben ontwikkeld. De randen van de wijk zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met de kern van de wijk, die zonder deze afbakening zijn eigen, besloten karakter zou verliezen. In plaats van sloop pleit de commissie voor renovatie en restauratie van de buitenzijde van de betreffende woningen. 

Op de Waarderingskaart Architectonische en Stedenbouwkundige Kwaliteit is Tuindorp Amstelstation in zijn geheel gewaardeerd als orde 2. De ensemblewaarde van de gehele buurt wordt ook door Monumenten en Archeologie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als beeldbepalend beoordeeld. Uitgangspunt dient dus behoud en herstel van het gehele Tuindorp te zijn.  

De commissie zal de verdere planontwikkeling op de voet volgen.

Lees de brief hier


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.