Nieuwsbericht

Behouden moet altijd het uitgangspunt zijn in Groningen

Heemschut Groningen maakt onderdeel uit van het Erfgoedberaad Groningen. Een platform waar alle erfgoedorganisaties uit onze mooie provincie elkaar treffen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Dat beraad roept nu op om erfgoed niet te laten ondersneeuwen.

het Erfgoedberaad is meer dan alleen praattafel: het Erfgoedberaad agendeert ook actief actuele onderwerpen en reageert gezamenlijk op wat er gebeurt met erfgoed in Groningen.

Zo hebben we onlangs opgeroepen om behoud van erfgoed te allen tijde voorop moet staan! We reageerden op een artikel enkele dagen eerder op rtvNoord over een uitgelekt concept rapport in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Dit rapport, het afwegingskader, biedt een handvat om keuzes te kunnen maken als het gaat om versterken van monumenten in het aardbevingsgebied. Daarin wordt gekeken naar de gebruikswaarden (leefbaarheid), monumentwaarden en veiligheid. De commotie omtrent dit rapport ontstond vanwege een alinea waarin ruïnevorming wordt benoemd als uiterst geval, waarbij de ruïne toch nog het verhaal vertelt van de plek...

Het kan toch niet zo zijn dat door aardbevingen (door de mens veroorzaakt) ons erfgoed zo zou moeten lijden? Heemschut is daarom net als het Erfgoedberaad van mening dat behoud van erfgoed altijd het uitgangspunt moet zijn!

En niet alleen behoud van de rijksmonumenten, ook alle andere karakteristieke panden die met elkaar het gezicht van Groningen maken moeten beschermd worden! Daarom roept Heemschut de gemeenten in Groningen op zijn erfgoed te inventariseren en om gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Alles voor het beschermen van de kwaliteit, de identiteit, van Groningen!

Zie ook: rtvNoord, 'Gronings erfgoed mag niet ondersneeuwen'


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.