Nieuwsbericht

Bekoorlijke kariatiden komen niet meer uit de verf (Winschoten)

Schilderbeurt beschadigt kunststenen beelden en voorgevel van rijksmonument in Winschoten!

Inwoners van Winschoten en commissie Gronignen van Erfgoedvereniging Heemschut zijn geschokt door de schilderbeurt die de twee kunststenen kariatiden en andere elementen van het pand Kok in Winschoten onlangs hebben ondergaan. Het pand Kok, gebouwd in 1897, is één van de fraaiste voorbeelden van de laatnegentiende-eeuwse eclectische stijl uit de provincie Groningen en heeft de status van rijksmonument. De twee bijzonder verfijnde zuilen onder de erker, in de vorm van vrouwenfiguren, zijn in neoclassicistische stijl uitgevoerd in kunststeen. Dit materiaal werd na de uitvinding van portlandcement in de loop van de 19e eeuw steeds populairder als imitatie van zandsteen.

Zonder vergunning

De schilderbeurt, waarvoor geen vergunning is aangevraagd bij de gemeente Oldambt, doet bijzonder veel afbreuk aan de uitstraling van het pand. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is niet ingelicht. Het pand is eind jaren negentig na aandringen van o.a. de Bond Heemschut met grote zorg gerestaureerd. Woningbouwvereniging Acantus, eigenaar van het pand aan de Blijhamsterstraat, heeft in 1999 zelfs een boek uitgegeven over de geschiedenis en restauratie van het complex met de titel 'Als karyatiden konden vertellen'. Mr. Pieter van Vollenhoven kwam als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds speciaal voor het pand twee keer naar Winschoten: zowel voor de start van de werkzaamheden aan het woon-, winkel- en fabriekscomplex als voor de opening ervan.

Onherstelbaar beschadigd

Met deze actie heeft de provincie Groningen nu ook een affaire waarbij een monument mogelijk onherstelbaar is beschadidg door een schilderbeurt. Vorig jaar is met het consulaat van Angola in Rotterdam iets dergelijks gebeurd. Het zal moeilijk worden de verf te verwijderen, daar de verf in de kunststeen trekt. Verwijdering kan daarom gemakkelijk tot beschadiging van de ornamenten leiden. Overigens hadden de kariatiden de afgelopen 119 jaar de tand des tijds overigens opmerkelijk goed doorstaan.

Krachtige reactie gemeente Oldambt gewenst!

Navraag bij woningbouwvereniging Acantus heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd hoe dit kon gebeuren. Acantus beweert dat ze niet wisten dat het een rijksmonument was. Het pand stond ingepland om pas volgend jaar geschilderd te worden. Heemschut heeft het voorval bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de afdeling monumenten van de gemeente Oldambt aangekaart en hoopt op een krachtige reactie.

Heemschut vindt het in het algemeen belangrijk dat bij dit soort werkzaamheden een restauratieschilder betrokken is. Dan had de schade aan het rijksmonument wellicht voorkomen kunnen worden. 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.