Nieuwsbericht

Belangrijke Zeister wederopbouwarchitectuur dreigt te verdwijnen

In de Zeister wijk Griffensteijn zijn in de jaren ’50 een aantal sociale woningen gebouwd die inmiddels kunnen gelden als waardevolle toonbeelden van wederopbouwarchitectuur. Zij zijn dan ook destijds als gemeentelijk monument aangewezen. Maar nu dreigt sloop.

Het betreft 191 woningen aan de Ridderschapslaan, Jacoba van Beierenlaan en Cornelis Schellingerlaan. Een deel van de ze woningen is gebouw door de bekende architect Jan Wils. De overige woningen zijn gebouwd volgens het zogenaamde Airey-systeem. Omdat het met dit type systeembouw mogelijk was om in korte tijd een groot aantal woningen te bouwen werd dit systeem i.v.m. de naoorlogse woningnood veel toegepast. Inmiddels is in ons land een groot deel van deze woningen al weer gesloopt of onherkenbaar gerenoveerd.

Daarom is het van belang zuinig te zijn met de woningen van dit type die nog resteren. De woningen zijn binnen de wijk zeer beeldbepalend en verdienen het alleen al om die reden om behouden te blijven. De woningbouwvereniging die eigenaar is van deze woningen is echter van mening dat de woningen gesloopt dienen te worden. De huizen hebben vochtproblemen en zijn gehorig. Omdat er ook sprake is van achterstallig onderhoud is renovatie en verduurzaming volgens de eigenaar moeilijk te realiseren. De gemeente is vooralsnog bereid de monumentstatus van de woningen op te heffen en een vergunning tot sloop te verlenen.

Heemschut Utrecht is het niet eens met het standpunt van de woningbouwvereniging en de gemeente en wil zich inzetten voor het behoud van de woningen. De ervaring heeft geleerd dat vergelijkbare woningbouwcomplexen in onder meer Amsterdam en Amersfoort, met veel respect voor de oorspronkelijke architectuur konden worden gerenoveerd. De woningbouwvereniging en de gemeente lijken zich onvoldoende rekenschap te hebben gegeven van de nieuwe technieken die daarvoor bestaan en waarbij ook vochtproblemen en geluidsoverlast kunnen worden aangepakt.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.