Nieuwsbericht

Beroep inzake waterbergingsplannen Kasteel Heeze dient voor de Raad van State

Cultuurhistorie en natuurontwikkeling botsen bij Kasteel Heeze.

Rechtszitting

Afgelopen dinsdag 19 juli diende het beroep van Stichting Kasteel Heeze (SKH), Heemkundekring ’De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’, enkele bewoners en Erfgoedvereniging Heemschut tegen het projecplan waterberging Kleine Dommel voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De organisaties vrezen dat als de plannen voor grondwaterstijging doorgaan enorme schade aan park en kasteel kunnen ontstaan. Daarnaast willen de organisaties geen vernatting van de natuur. De weilanden zullen dan niet meer worden begraasd door koeien. 

Overstromingen zullen toenemen

Een grondwaterpeilstijging zoals in de plannen beoogd wordt zal met de huidige klimaatveranderingen desastrueze gevolgen hebben voor de monumentale tuin en weilanden behorende tot het landgoed. Dit gegeven is in de besluitvorming veel te weinig onderkend. Doorgaans vonden eens in de 10 à 20 jaar overstromingen plaats. Dit was altijd in de herfst of winter, wanneer het feit dat de tuinen en weilanden onderlopen weinig schade opleveren. Nu is in de lente van 2016 door de hevige regenval grote en aanzienlijke schade ontstaan aan de – deels cultuurhistorische – vegetatie ontstaan. 

Geen afweging belangen 

De creatie van een waterbergingsgebied – een door ons onderschreven noodzaak – is aangegrepen om allerlei extra maatregelen te treffen, die op zijn best gezegd ondoordacht zijn – naar nu blijkt – ook nog strijdig met het primaire doel. Bovendien zijn deze maatregelen doorgedrukt, zonder zorgvuldige afweging tussen de verschillende belangen. Dat betreft met name de belangen waar wij voor staan, te weten de cultuurhistorische. Niet alleen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is ongelukkig met deze gang van zaken, ook ambtenaren bij de Provincie uit de sector cultuur hebben onlangs nog laten doorschemeren dat zij zeer ongelukkig zijn met deze situatie en dat zij niet of veel te laat bij de planvorming zijn betrokken. Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke monumentencommissie.

 

Eindhovens Dagblad, 20 juli 2016

 

Heemschut dossier Kasteel Heeze


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.