Nieuwsbericht

Beschermd stadsgezicht Deventer mogelijk bedreigd door nieuwbouw Topicus

ICT-bedrijf Topicus wil een campus ontwikkelen tegenover het NS-station Deventer. Dit gebied ligt in het beschermde stadsgezicht van Deventer. Het bedrijf heeft samen met de gemeente Deventer een ontwikkelperspectief opgesteld waarin mogelijke kaders zijn aangegeven om het gebied in te richten.

In het ontwikkelperspectief wordt de mogelijkheid geschetst een toren te bouwen op de hoek van de Keizerstraat en de Singel, die 40m hoog kan worden. Ook is een verdichting van de bebouwing mogelijk. Een aanpassing van het huidige bestemmingsplan is dan onvermijdelijk.

Heemschut Overijssel en Stichting Oud Deventer vrezen dat bij aanpassing van het bestemmingsplan het beschermde stadsgezicht aangetast zal worden. Het beschermde stadsgezicht heeft als doel bijzondere historische karakteristieken te behouden en nadrukkelijk een plaats te geven in toekomstige ontwikkelingen.  In de Monumentenwet 1988 staat dat de aanwijzing van het beschermd stadsgezicht vertaald moet worden in het bestemmingsplan en dat is in Deventer voor het laatst gebeurd in 2012.  De stedenbouwkundige structuur, de bouwhoogtes en de kleinschaligheid van de stad zijn vertaald in bestemmingsplanregels.  Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk, daar voorziet het bestemmingsplan in, maar ze moeten wel aansluiten op de historische ontwikkeling.  

Heemschut en Oud Deventer hebben B. en W. gevraagd dat het vigerend bestemmingsplan bij de ontwikkeling van de stadcampus uitgangspunt moet blijven in het ontwikkelperspectief.

In het te ontwikkelen gebied staat ook de voormalige Rijkskweekschool voor Onderwijzers met gymzaal uit 1881, een ontwerp van J. van Lokhorst. Deze gebouwen hebben geen monumentale status. Het is wel de bedoeling, dat deze gebouwen behouden blijven.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.