Nieuwsbericht

Aandacht voor geschenkwoningen Watersnoodramp

Na de Watersnoodramp van 1953 stuurden de Scandinavische landen achthonderd zogenaamde geschenkwoningen naar Nederland. Deze houten huisjes waren bestemd voor gezinnen die hun huizen verloren hadden aan het water.

De prefab-woningen werden verdeeld over de drie provincies: Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Sinds 1953 zijn honderden huisjes afgebroken en nog veel meer werden vaak onherkenbaar verbouwd. Op dit moment proberen de drie provincies samen de overgebleven geschenkwoningen te beschermen.

 Medio 2018 attendeerden verschillende partijen Heemschut Zuid-Holland op het verval en verlies van deze woningen. Terwijl Heemschut zich nog op actie beraadde, besloot voormalig SP-Statenlid Bart Vermeulen zelf vragen te stellen.

Zijn initiatief zorgde ervoor dat, naast periodiek overleg tussen de drie provincies en een volledige inventarisatie van de woningen, ze betrokken gaan worden in provinciale waardenkaarten. Heemschut Zuid-Holland blijft in contact met de heer Vermeulen en de betrokken ambtenaren, zodat de aandacht niet opnieuw verslapt.

Een geschenkwoning te Dubbeldam, die inmiddels gesloopt is. Foto uit jaren ’50. Bron: beeldbank archief Dordrecht.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.