Nieuwsbericht

Bescherming voor pakhuis Steenwijkerdiep in Steenwijk gevraagd

De commissie Overijssel van Heemschut heeft samen met de Historische Vereniging Steenwijk & Omstreken om bescherming van het karakteristieke pakhuis aan het Steenwijkerdiep in Steenwijk gevraagd. De gemeente Steenwijkerland is gevraagd de monumentenstatus te verlenen.

Over het pakhuis van de Welkoop aan het Steenwijkerdiep is in het verleden al veel gezegd. Het complex dat  ingeklemd ligt tussen de Tukseweg en het Steenwijkerdiep heeft gedeeltelijk een beschermde status  Het gebouw aan de Tukseweg, te weten het kantoor  inclusief het tussenstuk heeft  in het geldende bestemmingsplan de aanduiding “karakteristiek”. Daarmee is sloop, zonder omgevingsvergunning , niet mogelijk.

Het achterste gedeelte, te weten het pakhuis aan het Steenwijkerdiep heeft die aanduiding niet en dat baart Heemschut zorgen.

Een globaal onderzoek onzerzijds naar de monumentale waarde van het pand rechtvaardigt ons verzoek tot aanwijzing. Het betreft  een redelijk gaaf voorbeeld van een industrieel pakhuis uit het begin van de 20e eeuw. Vanaf de bouw is het pakhuis lang in gebruik geweest als graanpakhuis, later werd het in gebruik genomen door de Coöp. Landbouwbank, voorganger van de Welkoop. Het vierlaags pakhuis is opgetrokken in grauwe baksteen, met kleine toogvensters in de gevels, welke zijn voorzien van sierbogen in geel metselwerk. Het pakhuis is het laatst overgebleven bouwwerk met een industriële functie aan het (gedempte ) Steenwijkerdiep. Als zodanig is het pakhuis van cultuurhistorische en en sociaaleconomische betekenis, als laatste representant van de voormalige bedrijvigheid aan het Steenwijkerdiep.

Daaraan voegen wij nog toe dat dit pand in zijn omgeving niet alleen beeldbepalend  is, maar zeker ook een bijzondere manifestatie is van een episode uit de watergebonden geschiedenis van Steenwijk. Extra argumenten derhalve om tot bescherming  te besluiten. Met ons verzoek tot aanwijzing  willen wij voorkomen dat het pand kan worden gesloopt of aangetast zonder dat er sprake is van een deugdelijke waardenstelling  Wij pleiten voor behoud van dit markante pakhuis, en voor een onderzoek naar de mogelijkheden om het pakhuis een nieuwe bestemming te geven, bijvoorbeeld een woonbestemming.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.