Nieuwsbericht

Besluitvorming over uitbreiding melkfabriek maanden vertraagd

Niet Bedum maar de nieuwe gemeente Het Hogeland mag straks een beslissing nemen over de uitbreiding van de melkfabriek in het dorp. De besluitvorming is vertraagd. Zo meldt RTV Noord. Heemschut heeft bezwaar ingediend tegen de uitbreiding.

De gemeente Bedum moet een deel van haar huiswerk over doen, aldus RTV Noord. Ook is er daarna tijd nodig om alle zienswijzen te beantwoorden. FrieslandCampina heeft de wens om uit te breiden in het dorp. Het concern wil de productiecapaciteit met circa één miljoen ton rauwe melk per jaar verhogen.

De Commissie Milieu Effect Rapportage (MER) heeft een onafhankelijk advies uitgebracht over het uitbreidingsplan. De Commissie adviseert om 'de effecten op het kanaal Boterdiep als zichtlijn en structuurdrager beter te onderbouwen'. Waarom een uitbreiding naar de oostkant het meest kansrijk is, moet beter omschreven worden ten opzichte van een uitbreiding naar de west of noordkant.

De keuze voor de locatie moet uitgebreider toegelicht worden. Hierbij moet vooral aandacht aan het landschap en de cultuurhistorie besteed worden. De Commissie MER adviseert de gemeente dan ook het plan aan te vullen, zodat de raad een zorgvuldige afweging kan maken.

De gemeente wil het advies opvolgen. Het besluit over het plan zal daarom niet meer door de huidige gemeenteraad genomen worden. 'We hebben meer tijd nodig. Dit advies vergt nieuwe rapportage. Die moet worden opgesteld door FrieslandCampina. Zodra we dat hebben zal de Commissie MER zich er opnieuw over uitspreken. Dit neemt twee tot drie maanden in beslag', vertelt wethouder Johannes de Vries.

Naast het advies van de MER zijn er ook veertig zienswijzen ingediend op de plannen, waaronder die van HEemschut. De meeste bezwaren gaan over de omlegging van het kanaal Boterdiep die nodig is voor de uitbreiding van het zuivelpark.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.