Nieuwsbericht

Bezwaar erfgoedclubs tegen niet aanwijzen Fraterklooster behandeld door bezwarencommissie Reusel de Mierden

College Reusel de Mierden wil niet tot bescherming van het Fraterhuis en de omringende bebouwing aan de Groeneweg te Reusel van architect Bedaux overgaan.

Heemschut ondersteunt Heemkunde Werkgroep Reusel, de bewoners van de monumentale panden, de erfgoedstichting Cuypersgenootschap en Stichting Jos Bedaux Architect in hun bezwaar tegen het niet beschermen van het voormalig fraterklooster en omliggende bebouwing in Reusel. Op 16 februari diende het bezwaar bij de gemeentelijke bezwarencommissie.

Bezwaar

De erfgoedorganisaties vinden dat het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reusel de Mierden op zeer magere gronden de monumentenstatus van de panden heeft afgewezen.

1. Het college wenst de eigendomsrechten van betrokkenen optimaal te respecteren. Het college neemt het advies van de monumentencommissie hierover niet over.
2. Bij mogelijke nieuwbouw op de plaats van het Fraterhuis zal er wel de nodige aandacht zijn voor beeldkwaliteit. Dit in relatie tot de aanwezige Bedaux panden. Het college is van mening dat hiervoor het aanwijzen als gemeentelijk monument niet van essentieel belang is. Daarom kiest het college ervoor de ruimtelijke kwaliteit niet te borgen door het aanwijzen van het Fraterhuis tot gemeentelijk monument, maar door dit te borgen in een beeldkwaliteitsplan.

Niet gemotiveerd is afgeweken van het advies van de monumentencommissie. Ook is het belang van de monumentenzorg ten opzichte van het belang van de eigenaar niet goed afgewogen. Een beeldkwaliteitsplan kan geen bescherming bieden aan monumentwaardige bebouwing. Bescherming van de bebouwing is alleen mogelijk met toepassing van de erfgoedverordening of bepalingen in het bestemmingsplan. Ook met een monumentenstatus is sloop of veranderingen goed mogelijk. 

De organisaties vragen het college hun bezwaar gegrond te verklaren en een nieuw besluit te nemen. 

 

Artikel in Eindhovens Dagblad, 17 februari 2016

 

Bezwaar Cuypersgenootschap, 20 november 2015

 

Heemschut dossier fraterklooster

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.