Nieuwsbericht

Bezwaar tegen afwijzen monumentenstatus Blauwe Gebouw

De gemeentelijke monumentenstatus voor het Blauwe Gebouw in Tilburg is afgewezen. Heemschut vroeg het college van B en W om het karakteristieke pand te beschermen als monument. Nu het college de eerste aanvraag heeft afgewezen, maakt Heemschut bezwaar. Volgens ons is de monumentale status van dit gebouw wel degelijk aantoonbaar.

De gemeentelijke monumentenstatus is voor Heemschut een middel om het Blauwe Gebouw voor sloop te behoeden. Nog steeds moet het pand wijken voor nieuwbouw, ook al is er verzet uit de Tilburgse samenleving tegen dit plan. Het pand maakt volgens velen onderdeel uit van de Spoorzone en is onderdeel van de Tilburgse identiteit.

De monumentenstatus werd aan het begin van dit jaar door Heemschut officieel aangevraagd. Enkele weken geleden besloot het college van B en W deze status niet toe te kennen, onder meer na een negatief advies van de Monumentencommissie. Heemschut is het niet eens met dit advies, volgens ons moet alleen het gebouw beoordeeld worden en niet de toekomstige plannen zoals de commissie wel heeft gedaan, en heeft daarom deze week officieel bezwaar aangetekend. 

Binnen enkele weken moet duidelijk worden of het bezwaar gegrond wordt verklaard. Deze week werden ook meer dan 700 handtekeningen aangeboden aan het college om het behoud van dit gebouw te ondersteunen. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.