Nieuwsbericht

Bezwaar tegen afwijzen monumentenstatus panden Schoutenwerf Muiden

De commissie Noord-Holland van Heemschut is de bezwaarprocedure gestart tegen het niet aanwijzen van een belangrijk deel van de industriële panden op de Schoutenwerf in Muiden door de gemeente Gooise Meren, zoals wel gevraagd. De ijzerwerkloods, timmerwerkplaats, draaierij en delen van de hellingbaan zijn volgens Heemschut wel degelijk monumentwaardig.

Een deel van de panden op de Schoutenwerf in Muiden is eerder wel door de gemeente Gooise Meren beschermd als gemeentelijk monument. Maar dat waren panden die door Heemschut niet direct waren voorgedragen als monument, namelijk de voormalige directeurswoning, het poortgebouw annex kantoor en een deel van de muur langs Hellingstraat.

De gemeente Gooise Meren stelt in haar besluit dat de andere gebouwen niet als monument kunnen worden aangewezen omdat ze jaren geleden niet als monumentaal zijn beoordeeld. Onafhankelijke adviezen tonen echter anders aan: stuk voor stuk wijzen zij wel op de monumentale waarde van in ieder geval de ijzerwerkloods en timmerwerkplaats.

Daarnaast stelt de gemeente in haar besluit dat aanwijzen tot monument niet mogelijk is vanwege afspraken met de projectontwikkelaar over de ontwikkeling van het omvangrijke terrein. Tot op heden waren die afspraken echter voor Heemschut en vele anderen onbekend.

Heemschut wil weten wat de afspraken inhouden en stelt in het bezwaar dat de gemeente de monumentale waarden opnieuw moet bekijken en zich niet kan verschuilen op inventarisaties van soms meer dan 15 jaar oud. Met het instellen van het bezwaar van Heemschut zal een onafhankelijke bezwaarcommissie de zaak beoordelen.

Schoutenwerf
De Schoutenwerf is een dominant onderdeel in het centrum van Muiden. De oude werf vormt een herinnering aan de belangrijke havenfunctie van Muiden. Er wordt al jaren gesproken over herontwikkeling, waarbij recent de plannen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

Wie in het centrum van Muiden op de Groote Zeesluis staat en in de richting van het IJmeer kijkt, ziet direct de identiteit van Muiden als havenstad. Wij vragen de gemeente daar met de grootst mogelijke zorg mee om te springen.

In de nieuwbouwplannen die Heemschut heeft mogen zien op de Schoutenwerf wordt daar echter te weinig rekening mee gehouden. Het geldende bestemmingsplan is aangenomen door de gemeenteraad van Muiden in 2010, het dieptepunt van de economische crisis. Dat maakt dat dit bestemmingsplan veel ruimte biedt aan ontwikkeling en ook veel ruimte biedt aan mogelijke vernietiging van historische waarden. Nu we acht jaar later zijn, zijn er genoeg redenen om delen van het bestemmingsplan anders te bekijken. Wij menen dat met een bescherming van enkele gebouwen en objecten de identiteit van Schoutenwerf behouden kan blijven.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.