Nieuwsbericht

Bezwaar tegen plaatsing rood raam in Oude Kerk

De Amsterdamse commissie van Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben bezwaar aangetekend tegen de vervanging van het glas-in-lood venster van de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk door een rood venster - een kunstproject van de Stichting de Oude Kerk. Omdat de Stichting niet wilde wachten met het vervangen van het venster tot besluit op bezwaar heeft de VVAB tevens een voorlopige voorziening gevraagd.

De voorzieningenrechter deed vrijdag uitspraak en is echter van oordeel dat de kans op schade door uitplaatsen en daarna eventueel terugplaatsen - wanneer de monumentenorganisaties winnen in de bodemprocedure - te gering is om de vergunning te schorsen tot het besluit op bezwaar. De Oude Kerk mag het venster vervangen omdat het venster zonder noemenswaardig risico op schade aan het monument kan worden uitgenomen en zo nodig weer kan worden teruggezet.

Toch blijft het gesol met een monument om het glas nu te verwijderen en het straks, indien de monumentenorganisaties in het gelijk worden gesteld, weer terug te plaatsen. Mede gezien de maatschappelijke commotie die inmiddels is ontstaan hopen Heemschut en de VVAB daarom dat de Stichting de Oude Kerk voorlopig afziet van vervanging.

De gemeente Amsterdam gaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed alsnog vragen om een advies uit te brengen over het vervangen van het glas-in-loodraam in de Oude Kerk. De monumentenorganisaties gaan intussen door met de bezwaarprocedure.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.