Nieuwsbericht

Blij met aanpassingen plan Schansstraat

Heemschut is blij met het behaalde resultaat bij het nieuwe bestemmingsplan rondom de Schansstraat in Terheijden. Na fel verzet deze zomer is in een aangepast bestemmingsplan wel voldoende rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden in het oude straatje.

“De gemeente was bereid het bestemmingsplan te voorzien van een cultuurhistorische paragraaf waardoor een redelijk aantal objecten behouden blijven en meegenomen worden in de aan te leggen nieuwbouw wijk. Denk aan structuren, bestrating, groen en aandacht voor de plek als het gaat om kennis en beleving”, aldus Tom van Eekelen van de commissie Noord-Brabant.

De gemeente was eerder van plan van de eeuwenoude Schansstraat met plaveisel uit 1892 een ontsluitingsweg te maken voor de nieuwe wijk. Dat was tegen het zere been van Heemschut en vele bewoners. De Schansstraat is de historische verbinding tussen de Mark en het historische wegennetwerk van Terheijden.

Heemschut is nog wel bezorgd over de staat van de monumentale boerderij aan de straat. Daar wordt nog actie voor ondernomen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.