Nieuwsbericht

Blij met onderzoek naar Berengang

De Berengang in de Jordaan is bijzonder, maar niet bijzonder genoeg om als monument aan te wijzen. Dat concludeert Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam na onderzoek. De commissie Amsterdam van Heemschut is blij dat er onderzoek naar de gang is geweest en schaart zich achter de conclusie van het rapport.

Heemschut en het Jordaanmuseum trokken in maart aan de bel omdat de Berengang onderdeel uitmaakt van het bouwplan Lijnbaansgracht 31, zonder dat bekend was wat nog restte van de oude bebouwing. Bij de bespreking van het bouwplan is veel aandacht besteed aan de grotendeels nog aanwezige ‘neo-Moorse’ gevel van de vroegere Nassaubioscoop (die zal worden hersteld) maar niet aan de gang. De toegang van de Berengang, Willemsstraat 173-181, is tegenwoordig afgesloten. In het bouwplan krijgt een deel van de gang de functie van vluchtweg, waardoor de overbouwde poort als zodanig hersteld zal worden.

In de Jordaan waren vroeger heel veel gangen. Op diverse plaatsen zijn daarvan nog restanten over, maar wat er precies rest van de vroegere gangen en daaraan gelegen bebouwing binnen de bouwblokken is onbekend. Het is van belang dat de gangen en wat daarvan nog over is, wat de kwaliteit is en de bescherming, voor deze hele buurt systematisch wordt geïnventariseerd. Dan kan in het vervolg een goede afweging worden gemaakt indien een gang onderdeel uitmaakt van een bouwplan. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.