Nieuwsbericht

BOEi onderzoekt behoud en herbestemming van gedeelte IJsselcentrale Harculo

BOEi, een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed, is door eigenaar ENGIE gevraagd te kijken naar behoud en herbestemming van een gedeelte van de voormalige IJsselcentrale in Harculo. De Gemeente Zwolle staat positief tegenover het initiatief. Heemschut heeft lang gestreden voor het behouden van de hele centrale, maar kon niet voorkomen dat de centrale grotendeels werd gesloopt. Dat er nu wordt gekeken naar herbestemming van een deel, kan op de warme steun van Heemschut rekenen.

Wanneer herbestemming tot bijvoorbeeld kantoren, horeca en een binnenhaven mogelijk blijkt blijven daarmee ook tal van bijzondere kunstwerken uit de wederopbouwperiode behouden.  

Het hoofdgebouw van de energiecentrale Harculo wordt momenteel gesloopt. BOEi heeft ideeën voor behoud van het koelwatergebouw, een gedeelte van de hoofdcentrale en het dienstengebouw. Dat laatste gebouw bevat een breed scala aan kunstwerken die na de oorlog werden vervaardigd rondom het thema energie. Kunstenaars als Titus van Leer, Hans Bayens Jo Pessink, Geni Peter en Huib de Ru kregen de kans om hier vooruitgang, gedrevenheid en optimisme te verbeelden.

BOEi heeft veel ervaring met restauratie en herbestemming van industriële gebouwen: zo werden in de afgelopen jaren onder meer de Cereol-fabriek in Utrecht, de Hazemeijer Energiecentrale in Hengelo en de ENKA-fabriek in Ede gerestaureerd en herbestemd.

Arno Boon, directeur BOEi: “De energiecentrale Harculo is in 1955 gebouwd om de wederopbouwwijken van stroom te voorzien. De in de centrale aanwezige kunstwerken beelden een belangrijke periode uit het verleden van de Nederlandse geschiedenis uit. Na een mogelijke herbestemming kunnen alle Zwollenaren straks genieten van het magnifieke Koelfilterwatergebouw en de wandschilderingen, bronzen beelden en reliëfs van het Dienstengebouw.”

Michael Verheul, woordvoerder ENGIE: “ ENGIE staat positief tegenover de plannen van BOEi en wil haar medewerking verlenen aan het nadere onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van de bijgebouwen. Dit staat de sloop van de overige delen van de centrale niet in de weg. Die gaat dan ook gewoon door, zoals gepland.”, aldus ENGIE-woordvoerder Michael Verheul.

Deze week zijn omwonenden en belangstellenden op de hoogte gesteld van de plannen van BOEi. Deze worden in de loop van 2018 verder uitgewerkt en  afgestemd met de betrokkenen. Gefaseerde ontwikkeling van het gebied zal na de sloop van het hoofdgebouw in 2018 stap voor stap kunnen plaatsvinden. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.