Nieuwsbericht

Bouwmogelijkheid Zwartewaterklooster van de baan

Het plan om een buitenproportionele bouwmogelijkheid in Zwartewaterklooster mogelijk te maken is van de baan. De gemeente luistert naar de oproep van Heemschut en bewoners om het unieke karakter te beschermen.

In 2019 werden op kosten van de provincie Overijssel leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen in Zwartewatersklooster aangekocht en gesloopt. Daarmee kreeg de gemeente de ruimte het bestemmingsplan Zwartewatersklooster zodanig te wijzigen, dat de historische waarde van het gebied beter tot zijn recht kan komen. De provincie Overijssel verzocht de gemeente Zwartewaterland ter compensatie van de gemaakte kosten een nabijgelegen weide, in eigendom van de provincie, te voorzien van een woonbestemming. In het ontwerp-bestemmingplan was daarom de mogelijkheid gecreëerd voor een ‘burgerwoning’ van 200 m2  met een maximale inhoud van ongeveer 1400 m3.

Zwartewatersklooster is een hoogwaardig en kwetsbaar buitengebied met hoge natuurwaarden en kleinschalige bebouwing. De gemeente wilde echter toch meewerken het bestemmingsplan ten gunste van de provincie te wijzigen. Heemschut Overijssel en alle inwoners van het gebied dienden vervolgens een zienswijze in tegen bebouwing van deze omvang. Heemschut constateerde fijntjes in de zienswijze dat het uitgerekend overheden waren die wilden meewerken aan de wijziging, terwijl er geen enkel particulier belang in het geding is.

Daarnaast riep Heemschut Overijssel de gemeente op indien ‘financiële compensatie’ beslist noodzakelijk is, dit dan te zoeken ‘aanpalend’ aan bestaande woningbouwterreinen, om zo het verlies aan ruimtelijke kwaliteit te beperken. De gemeente Zwartewaterland ging vervolgens in overleg met de provincie, met gevolg dat de ‘burgerwoning’ uit het bestemmingsplan is verwijderd.

De benaming van de buurtschap Zwartewaterklooster is ontleend aan de naam van een nonnenklooster dat daar heeft gestaan en dat gesticht is als boetedoening vanwege de slag bij Ane in 1227, een belangrijke historische gebeurtenis in de geschiedenis van Overijssel.

Foto: Stichting Hanzestad Hasselt Marketing

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.