Nieuwsbericht

BPE aan informateurs: Maak de woningbouwopgave erfgoed-inclusief

Het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten, bestaande uit wethouders met erfgoed in hun portefeuille, heeft een brief aan de informateurs gestuurd met de oproep om meer aandacht voor erfgoed bij de woningbouwopgave en de energietransitie. Ook Heemschut onderschrijft deze oproep. Lees hieronder de hele brief aan de informateurs.

Geachte informateurs,

Nederland staat de komende jaren voor een ongekende uitdaging. Stad en platteland pakken elke vierkante meter aan om een miljoen huizen bij te bouwen, v an het gas af te gaan en het klimaat te verbeteren. Dat alles bij elkaar is een grote opgave.

Wij, 27 wethouders monumenten van het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten (BPE), willen deze opgaven ‘erfgoed-inclusief’ inzetten voor onze bewoners. Als wethouders van dit informele bestuurlijke netwerk willen we met ons erfgoed een stevige en actieve stap zetten naar onze nieuwe toekomst.

We hebben bij het uitvoeren van deze uitdaging uw steun en aandacht nodig om stad, platteland en regio leefbaar te houden. Leefbaar, door ook aandacht te hebben voor ons erfgoed als drager van onze eigen lokale en regionale identiteit. Wij vragen daarom uw aandacht voor de volgende drie punten. 

  • Maak de woningbouwopgave erfgoed-inclusief; doe recht aan de leefbaarheid van stad, platteland en regio. Formuleer als opdrachtgever de woningbouwopgave erfgoed-inclusief. 
  • Verminder de beperkende rijksregels om lokaal meer vaart te kunnen maken met het verduurzamen van monumenten. 
  • Heb aandacht voor het lokale en regionale erfgoed bij de kleinere en middelgrote gemeenten. 

Wij realiseren ons dat wij om een handelende rijksoverheid vragen. Wij realiseren ons ook dat dit op termijn geld gaat kosten. Maar voor ons is allereerst de dialoog van belang om ons erfgoed als dragers van onze lokale en regionale identiteit in te zetten voor de grote ambities van woningbouw en energietransitie. 


Wij horen graag van u! 
Met vriendelijke groet, 

Monique Schuttenbeld, wethouder erfgoed Zwolle, 


Mede namens de overige 26 wethouders monumenten, stad en regio vertegenwoordigend:

Frans Bastiaens (Maastricht), Daphne Bijvoet (Culemborg), Richard Boddeus (Kampen), Marielle Broekman-van der Pers (Nijkerk), Jacqueline van Burg (Schouwen-Duiveland), Yvonne van Delft (Leiden), Letty Demmers (Bergen op Zoom), Tobias van Elferen (Nijmegen), Natasja Groothuismink (Zaanstad), Andries Houtakkers (Sittard-Geleen), Trijn Jongman-Smit (Steenwijkerland), Rik van der Linden (Dordrecht), Johan Meesters (Heusden), Marike de Nobel (Breda), Floor Roduner (Haarlem), Alexander Scholtes (Amsterdam), Monique Schuttenbeld (Zwolle), Marianne van der Sloot (‘s-Hertogenbosch), Rachel Streefland (Utrecht), Bert Tuk (Veere), Frank van Vliet (Delft), Gerben van Voorden (Hilversum), Thierry van Vught (Gouda), Sjoerd Wannet (Zutphen), Ronald Zoutendijk (Wassenaar), Eduard van Zuijlen (Enkhuizen)


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.