Nieuwsbericht

Oproep aan informateur: Veranker erfgoed in het coalitieakkoord!

Heemschut heeft samen met de Federatie Instandhouding Monumenten en met het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een brief gestuurd aan de informateur. In deze brief vragen we informateur en de onderhandelaars om erfgoed een duidelijke plek te geven in het coalitieakkoord, en om de erfgoedsector te betrekken bij actuele maatschappelijke opgaven.

‘Erfgoed maakt ons land karakteristiek en herkenbaar’, zo is te lezen in de brief aan de informateur. ‘Erfgoed vertelt het verhaal van onze geschiedenis en geeft richting aan nieuw ontwerp’. Maak erfgoed daarom het uitgangspunt voor beslissingen over hoe we willen wonen, leven en werken. En betrek ook de erfgoedsector bij het oplossen van actuele maatschappelijke opgaven.

We vragen ook aandacht voor de stijgende onderhoudskosten voor grote monumenten. Eigenaren van (grote) monumenten kunnen steeds lastiger de kosten voor instandhouding en restauratie en verduurzaming opbrengen, door de gestegen bouwkosten en uitblijven van indexatie van subsidies. Voor iconische en beeldbepalende rijksmonumenten lopen de kosten voor onderhoud aanzienlijk op. Wij doen daarom een dringende oproep aan het kabinet om een oplossing te vinden voor deze categorie bijzondere monumenten.

Investeren in erfgoed

We roepen een nieuw kabinet op om erfgoed te benutten en te verbinden aan een breder beleid. Want investeren in erfgoed levert veel op:

  • Bijdrage aan maatschappelijke opgaven door het inzetten van oude landschapelijke structuren, historische watersystemen of ambachten. Deze kunnen oplossingen bieden om bijvoorbeeld onze verstoorde balans met bodem en water te herstellen en helpen onze leefomgeving klimaatrobuust in te richten;

  • Sociale cohesie in een mooi land, rijk aan gebouwen en gebieden die de kennis uit onze geschiedenis doorgeven aan het heden en de toekomst. En met archeologie die de menselijke vindingrijkheid blootlegt;

  • Goed vestingsklimaat voor bewoners en ondernemers door een aantrekkelijke omgeving met een rijke cultuurhistorie;

  • Een sterke betrokkenheid bij onze leefomgeving en onze gemeenschappen, dankzij de inzet van ons materiële en immateriële erfgoed.

Lees hier de hele brief


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.