Nieuwsbericht

College maakt weg vrij voor sloop in Berkel en Rodenrijs

Maalderij Treurniet in Berkel en Rodenrijs niet langer meer ‘cultuurhistorisch waardevol’? Het College van gemeente Lansingerland doet het voorstel die aanduiding te laten vervallen. Hiermee zet zij de deur naar sloop van de maalderij wagenwijd open. Heemschut Zuid-Holland roept het College op de karakteristieke maalderij te behouden.

De maalderij vormt slechts een klein gedeelte van een groot terrein waar nieuwbouwwoningen moeten komen. In het bestemmingsplan staat dat het sloopverbod kan komen te vervallen wanneer behoud van de maalderij niet wenselijk of haalbaar blijkt. Volgens het College is dat nu dus het geval. Heemschut mist hierbij echter een duidelijke onderbouwing en zet daarom vraagtekens bij het voorstel van het College. Juist industrieel erfgoed is vaak goed her te bestemmen tot woonruimte. Behoud is hier wenselijk en financieel haalbaar, en dient daarom het uitgangspunt te zijn.

Berkel en Rodenrijs is in het verleden al veel van haar historie verloren door een vrijelijk gehanteerde sloophamer. Deze maalderij is onderdeel van een van de laatste aaneengesloten stukken historische bebouwing in Berkel. Met behoud van de maalderij investeert de gemeente in kwaliteit en versterkt de historische identiteit van de oude dorpskern.   

Heemschut Zuid-Holland vraagt om openheid met betrekking tot de financiële (on)haalbaarheid van herbestemming. Ook roept ze het college op om terug te komen op haar voorstel en actief in te zetten op behoud.

Lees hier de volledige brief aan het college


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.