Nieuwsbericht

College Reusel-de Mierden wijst vm. Fraterklooster en omliggende panden toch aan als gemeentelijk monumenten

Heemschut Brabant is blij dat sloop van de baan is voor dit prachtige ensemble van klooster en woonhuizen van architect Jos Bedaux.

Aanwijzen tot gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-de Mierden heeft besloten na advies van de bezwarencommissie om de panden aan de Groeneweg 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 9, 10 , 12 en 14 van architect Jos Bedaux uit de wederopbouwperiode aan te wijzen als gemeentelijk monument. De panden zijn zowel individueel als ensemble van grote monumentale waarden. Eerder sprak de monumentencommissie zich al positief uit over de monumentenstatus.

Toekomstperspectief voor fraterhuis

Plannen van eigenaar Woningstichting de Zaligheden om het voormalige fraterklooster te slopen en op die locatie seniorenwoningen te bouwen, zijn met de beschermende monumentenstatus veel moeilijker geworden. Nu wil de gemeente in het Fraterhuis de komende jaren statushouders huisvesten. Heemschut Brabant vindt het belangrijk dat het voormalige klooster snel een nieuwe bestemmming krijgt.

Heemschut dossier Fraterhuis Reusel

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.