Nieuwsbericht

College Tilburg presenteert nieuw stedenbouwkundig plan

Werkgroep met o.a. Heemschut vindt dat te weinig rekening wordt gehouden met cultuurhistorische waarden en kwaliteit van de bebouwde omgeving.

Heemschut Brabant neemt deel in de Werkgroep Behoud Stadskantoor 1 en is voor een cultuurhistorisch verantwoorde herontwikkeling van het stadhuisplein en aanliggende straten tot het nieuwe winkelgebied van Tilburg. De werkgroep heeft samen met veel Tilburgers de oude plannen voor het stadshart van tafel gekregen. Nu is het college samen met DeDrieArchitecten aan het broeden op een nieuw stedenbouwkundig plan voor de versterking van het winkelgebied. 

 

Nieuw stedenbouwkundig plan

Het college heeft op 14 juni jl. een voorstel naar de raad gestuurd waarin ze vragen om instemming met het stedenbouwkundig plan Stadhuisplein e.o., inclusief de benoemde onderzoeksopgaven. Ze stelt voor om geen beeldkwaliteitsplan op te stelllen. Daarnaast dient de raad akkoord te gaan met het herinrichtingsplan van het openbaar gebied conform de uitgangspunten in het stedenbouwkundig plan. De Commissie VES zal op 8 juli en de gemeenteraad zal 18 juli as. een besluit moeten nemen over binnen welke grenzen het stadhuis mag worden gerenoveerd en uitgebreid. De stedenbouwkundige contour groeit, ook aan de zuid- (Willemsplein), de west- (Meesters) en oostkant (Katterug) is uitbreiding toegestaan. Maar in totaal is de 'groeiruimte' bescheidener dan in alle eerdere varianten. Zo blijft tussen de Heikese kerk en de nieuwe vleugel minstens 19 meter open, dat was eerder ooit 6.

Slechte samenwerking bij tostandkoming nieuw stedenbouwkundig plan

In een brief aan het college en de gemeenteraad van Tilburg d.d. 21 april jl. beklaagt de werkgroep zich over de slechte samenwerking bij de totstandkoming van het nieuwe stedenbouwkundige plan. We hebben het gevoel niet betrokken te worden ondanks de toezegging. Een werkconferentie werd afgeblazen om te voorkomen dat college en raad de regie over dit plan verliezen. Op een informatiebijeenkomst kon de werkgroep geen inbreng leveren. Ook wordt geen gevolg gegeven aan het verzoek om, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, met alle belanghebbenden, waaronder de gemeente als huisvester van de gemeentelijke organisatie en Wereldhave als beoogd afnemer van de winkelplint in SK1, te willen overleggen welke uitgangspunten door alle partijen gedeeld worden en waar partijen eventueel bereid zijn om boven hun eigen belang uit te stijgen ter wille van het verkrijgen van draagvlak voor het totale plan.

Brief werkgroep behoud Stadskantoor

De werkgroep betreurt dat nog steeds het oude stedenbouwkundige plan ten grondslag ligt aan de planvorming rond de versterking van het winkelgebied. Dat is niet goed omdat dit plan gebaseerd was op een onvolledig en deels onjuist Cultuur Historisch Onderzoek (van Rijnboutt) én ook de uitgangspunten van de gewenste commerciële toevoegingen in de plint van het Stadskantoor voor een groot deel achterhaald zijn. Daarom moet er eerst een actuele visie komen voor de gehele openbare ruimte. Dat is ook nodig om meer groen te krijgen. Een landschapsarchitect kan zorgen voor een veel evenwichtiger plan.

De werkgroep wil graag ook onderzoek naar de mogelijkheid om de stadswinkel te behouden in SK1 zodat recht wordt gedaan aan de ruimtelijke opbouw van het gebouw. Zij suggereert om het plan zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de RCE en Paul Meurs van het bureau SteenhuisMeurs dat het Cultuur Historisch Onderzoek heeft opgesteld. Dit kan leiden tot een veel beter plan.

 

Artikel over stedenbouwkundige contour Brabants Dagblad, 14 juni 2016

Brief Werkgroep aan college B&W Tilburg, 21 april 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.