Nieuwsbericht

Commissielid Wil Schagen krijgt Heemschut erespeld voor al zijn verdiensten

Wil Schagen verdient enorme waardering voor al zijn Heemschutwerk!

Uitreiking Erespeld 

De in het West-Friese Kolhorn geboren en getogen Wil Schagen heeft maandag 25 juli de Heemschut erespeld gekregen voor zijn beschermingswerk voor Heemschut. Schagen, al sinds jaren actief voor de commissie Noord-Holland van Heemschut kreeg op zijn kantoor de onderscheiding uit handen van directeur Karel Loeff. De erespeld is door het bestuur ingesteld voor een ieder die zich op een bijzondere wijze voor Heemschut heeft ingezet. Wil Schagen krijgt deze blijk van waardering niet alleen voor zijn Heemschutwerk maar ook voor zijn inspanningen voor gebouwd erfgoed, het behoud van Kolhorn voorop. 

Over Wil Schagen

Wil Schagen studeerde aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Zijn afstudeeronderzoek werd het geboortedorp Kolhorn. Hij onderzocht of het mogelijk was om met behoud van cultuurhistorie toch vernieuwingen in het dorp door te voeren. Het dorp moest op een verantwoorde wijze behouden blijven. Erfgoed geeft meerwaarde en nieuwbouw dient zich op een goede manier te verhouden tot de bestaande kwaliteiten en structuren. Het lukte hem om de oude verwaarloosde woningen een nieuwe toekomst te geven. Het lukte hem ook de bijzondere turfschuren her te bestemmen. Uiteindelijk werd Kolhorn zelfs een rijksbeschermd dorpsgezicht. 

 

 Artikel Schager Courant, 26 juli 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.