Nieuwsbericht

Coolsingelziekenhuispoortje is monument

Het bekende Coolsingelziekenhuispoortje op de Lijnbaan is in september door de gemeente Rotterdam op verzoek van Heemschut aangewezen als monument.

Het poortje en de grote plataan erachter vormen de enige overblijfselselen van het Coolsingelziekenhuis. Het ziekenhuis, ontworpen door stadsarchitect Willem Nicolaas Rose, werd in 1848 in gebruik genomen en gold toen als het modernste ziekenhuis van Europa. In de decennia daarna is het ziekenhuiscomplex diverse malen uitgebreid. Het poortje werd in 1885 opgericht en bood toegang tot het ziekenhuisterrein aan de Crispijnstraat, waar paviljoens stonden voor de behandeling van patiënten met besmettelijke ziekten.

Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 is het hoofdgebouw van het ziekenhuis, ondanks een groot rood kruis op het dak, vrijwel volledig verwoest. Op het terrein daarachter bleven enkele paviljoens, de plataan, en de ommuring met het poortje gespaard. Dit gedeelte van het ziekenhuis bleef tot in 1961 in gebruik.

Het poortje werd daarna op voorstel van Historisch Genootschap Roterodamum voorzichtig steen voor steen ontmanteld en opgeslagen. In 1968 werd het, enkele tientallen meters van zijn oorspronkelijke plaats en 180 graden gedraaid, op zijn huidige lokatie op de Lijnbaan weer opgebouwd. De plek waar het poortje staat valt binnen het voormalige ziekenhuisterrein. Het plein aan de Lijnbaan werd vervolgens bewust om de oude plataan en het poortje heen gebouwd.

In 2015 was er sprake van dat het poortje zou worden verplaatst naar het Erasmus Medisch Centrum. Verschillende erfgoedverenigingen waren daar tegen, omdat het poortje zijn historische lokatie zou verliezen. Dat was voor Heemschut aanleiding om de aanvraag voor aanwijzing als gemeentelijk monument bij de gemeente in te dienen. De aanvraag werd door de gemeente gehonoreerd. De gemeente Rotterdam had in de tussentijd ook besloten een eigen monumentenschildje te ontwikkelen.

Op 9 september 2017 is het eerste gemeentelijke monumentenschildje op het Coolsingelziekenhuispoortje onhuld door burgerraadslid Mark de Boer (CU/SGP), initiatiefnemer van het Rotterdamse erfgoedbeleid, en Robert Bons, voorzitter Eigenaren Vereniging Lijnbaan.

Heemschut is zeer gelukkig met de aanwijzing tot monument van het voor Rotterdam belangrijke poortje en de daaraan gekoppelde beschrijving van de monumentale historische plataan.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.