Nieuwsbericht

Dijkversterking Schermerringdijk: hoogheemraadschap komt Schermeralliantie tegemoet

Heemschut blij dat meer aandacht gaat naar effecten van dijkversterking op landschap en cultuurhistorie!

Zorg over dijk als monument en erfgoed

De Schermer ringdijk kwam de afgelopen maanden in het nieuws door plannen van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om 19 kilometer dijk te versterken met gedroogde bagger. Het plan werd meteen omstreden, omdat amper rekening was gehouden met het effect op het landschap en met cultuurhistorische aspecten.

Langs een deel van de dijk is het volgens de erfgoedorganisaties wellicht een goede aanpak, maar op andere plekken dreigde cultuurhistorie erdoor verloren te gaan en het landschap te worden aangetast. Ook pleitten de erfgoedorganisaties er voor, wanneer inpakken van de oude dijk toch aan de orde is, dat op een historische manier te doen, zodat de nieuwe dijk alsnog het verhaal van het landschap laat zien.

Toezegging

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bereid te onderzoeken hoe het dijkprofiel van 19 kilometer Schermer ringdijk tussen Oudorp en Westgraftdijk zich bij eerdere versterkingen in de historie van de dijk heeft ontwikkeld. Er komt bovendien alsnog onderzoek hoe de dijkverzwaring zo uitgevoerd kan worden dat de historische uitstraling zo veel als mogelijk blijft bewaard.

voor meer informatie lees het nieuwsbericht Stichting Adapt, 10 maart 2017 

 

Heemschut dossier Schermerringdijk

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.