Nieuwsbericht

Doorbraak middeleeuwse omwalling

Heemschut vindt doorbraak door tweede omwalling Maastricht voor fietsverkeer onnodig en onwenselijk uit cultuurhistorisch opzicht

 

Herontwikkeling Tapijnkazerne

Het gebied van de Tapijnkazerne in de binnenstad van Maastricht kent een bijzondere historie en deze is nog op verschillende manieren terug te vinden in de ligging, inrichting en gebouwen in het gebied. Uitgangspunt bij de toekomstige ontwikkelingen van de Tapijnkazerne is het zoveel mogelijk behouden, beleven en
betekenis geven van het historische erfgoed. Doelstelling is om de waardevolle gebouwen een nieuwe bestemming te geven, de nog aanwezige historie beleefbaar te maken door de zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten en een nieuwe recreatieve route te creëren. De Universiteit van Maastricht zal zich hier vestigen. Betekenis geven krijgt invulling door een informatiepunt over de historie van het gebied. Voor de toekomstige ontwikkeling van de Tapijnkazerne staan twee dingen vast; het gebied wordt getransformeerd tot openbaar park en de gebouwen worden bestemd voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies. 

Gat in omwalling

Voor de recreatieve ontsluiting van de Tapijnkazerne voor fietsers en wandelaars wordt een gat in de muur gemaakt van de Tweede Omwalling. Deze dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw en is over een lengte van 650 meter op deze plaats nog gaaf bewaard gebleven. Over de Jeker wordt een brug aangelegd. Dit is zeer tegen de zin van veel Maasttichtenaren.

Heemschut Limburg

Heemschut Limburg vindt een gat in de tweede omwalling onnodig en onwenselijk vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Een doorbraak is onnodig omdat fietsers al via de poort Waerachtig het centrum kunnnen bereiken en voetgangers via de Nieuwenhofpoort. Een brug over dit deel van Jeker is vanuit landschappelijk oogpunt niet wenselijk.

Mocht het toch komen tot een doorbraak dan vraagt Heemschut om goed te kijken met bouwkundigen/ vestingdeskundige waar deze doorbraak het beste zou kunnen. Mogelijk zijn er bouwsporen te vinden van eerdere doorbraken.

 

Brief Heemschut aan college van B&W Maastricht, d.d. 23 maart 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.