Nieuwsbericht

Dorpspomp Aarle-Rixtel na aandringen gerestaureerd

De secretaris van de Stichting Middengebied en de secretaris van de Heemkundekring Barthold van Heessel Aarle-Rixtel, stuurde Heemschut Noord-Brabant in juli 2019 een mail met de vraag of de commissie hun kon ondersteunen bij de redding van de dorpspomp. Sinds 2016 was hij er al mee bezig, maar werd door de gemeente Laarbeek niet serieus genomen.

Het verval ging maar door en de restauratiekosten werden hoger. In het inspectierapport van 20 december 2017 van de Monumentenwacht Noord-Brabant wordt de slechte toestand van de pomp uitvoerig beschreven.

Op 7 oktober 2019 heeft Heemschut de gemeente Laarbeek als eigenaar gewezen op hun plicht tot instandhouding van dit rijksmonument. De geloofwaardigheid van de gemeente was in het geding. Hoe kun je als gemeente bij monumenteigenaren handhaven als je zelf je plicht verzaakt.

Heemschut Noord-Brabant kreeg daarna van de gemeente de toezegging dat men voornemens was om geld te reserveren voor de restauratie in 2020. In het begin van dit jaar is de pomp weggehaald, gerestaureerd en in haar oude glorie teruggeplaatst.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.