Nieuwsbericht

Dorpsschool Rhenen deels gered?

Na actie van Heemschut heeft het College van B&W heeft besloten om de doprsschool in Rhenen aan te wijzen als monument. Echter, daarbij beperkt B&W zich tot de kop en de zijgevels.

Heemschut Utrecht is blij dat in elk geval deze gevels worden gered, maar is het niet eens met het besluit. De monumentencommissie van de gemeente adviseert het oorspronkelijke gebouw uit 1902 én de uitbreiding van de linkervleugel met de gymzaal te beschermen. Het college misbruikt dit advies door bij haar motivatie te stellen dat de commissie zou hebben aangegeven slechts een deel van het gebouw te willen behouden. Daarnaast wordt door het college geschermd met de ontwikkelkansen, die voor een koper bij aanwijzing als geheel ongunstiger zouden zijn. Behoud van de gevel kost volgens het college 150.000 euro en behoud van de school nog eens 400.000 euro.

Uiteraard zal de opbrengst van verkoop van het dorpshuis door de gemeente met de beschermde status wat minder opbrengen dan met alleen een te behouden gevel. Echter de locatie aan de rivier is meer dan bijzonder en ook met behoud van de school zelf is er voldoende ontwikkelruimte en in alle opzichten kans op een mooi resultaat.

Heemschut tekent daarom bezwaar aan tegen het besluit, hoopt dat het college terugkomt op de bescherming volgens de ‘Belgische methode’ en zal afzien van ‘facadisme’. Heemschut zet in op herontwikkeling van deze monumentale school als geheel.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.