Nieuwsbericht

Download hier onze nieuwe brochure over Religieus Erfgoed

Hoe ga je om met Religieus Erfgoed? De kerken die we allemaal zo goed kennen en waarderen. Maar ook vragen om aandacht nu kerkgemeenschappen steeds kleiner worden en kerken leeg komen te staan. Het religieuze erfgoed is een speerpunt van Heemschut. Daarom hebben we een brochure gemaakt die kan helpen bij de discussie rondom dit bijzondere erfgoed.

Deze brochure geeft een aantal voorbeelden ter inspiratie, waarbij inwoners en erfgoedvrijwilligers zich actief en met succes hebben ingezet voor het behoud van hun ‘eigen’ religieus
erfgoed. En geeft ze praktische informatie en ideeën om zelf aan de slag te gaan. Ook is er speciale aandacht voor omgevingsvisies. Daarin speelt participatie een belangrijk rol. Het is van
vitaal belang dat religieus erfgoed een plaats krijgt in de lokale omgevingsvisies. 

Download hier de brochure Religieus Erfgoed.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.