Nieuwsbericht

Druk bezochte bijeenkomst Red de Stolp

Tientallen historische verenigingen in Noord-Holland zijn vrijdag samengekomen om de problemen rondom stolpboerderijen te bespreken. Op een speciale middag werd uitgebreid stilgestaan bij het jaarlijks verdwijnen van tientallen stolpboerderijen uit het Noord-Hollands landschap.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland 'Vrienden van de Stolp' en het Westfries Genootschap kijken met tevredenheid terug op de bijeenkomst in het gemeentehuis van de Beemster. De drie partijen voeren sinds december actie onder de noemer 'Red de Stolp'. 

Vertegenwoordigers van de historische verenigingen werden tijdens de middag bijgepraat over het fenomeen stolpboerderij, de actuele stand van zaken, de nut en noodzaak van actievoeren en er werd plenair gebrainstormd over maatregelen die genomen kunnen worden om de stolpboerderij beter te beschermen. Ook wethouder Zeeman van de gemeente Beemster was bij de bijeenkomst aanwezig en deed actief mee in de werksessies.

De campagne Red de Stolp loopt nog tot juni. Onderdeel van de campagne is de publiekspetitie om politiek op te roepen betere beschermingsmaatregelen te nemen. De petitie is inmiddels al meer dan 1500 keer getekend. Ook tekenen? Www.reddestolp.nl

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.