Nieuwsbericht

‘Duivels dilemma’, maar groen licht voor zonnepark Molenbosch

Heemschut en andere natuur- en cultuurhistorische verenigingen konden de raad van Ooststellingwerf niet overtuigen om nee te zeggen tegen het zonnepanelenpark bij het Molenbosch bij Oldeberkoop. De raad van Ooststellingwerf maakte onder geroep van “duivels dilemma” met grote meerderheid de weg vrij voor een zonnepark van 2 hectare in het Molenbosch.

Het gaat hier om een particulier initiatief op twee kleine weilandjes in het besloten parklandschap nabij het historische dorp Oldeberkoop. Dat de vergunning “maar” voor dertig jaar geldt, was voor de raad reden om overstag te gaan.

Heemschut, It Fryske Gea, de historische vereniging Gagelvenne en Landschapsbeheer Fryslân betoogden in hun zienswijze dat een hele generatie hier niet van het historische landschap en de oude lanen van het wandelgebied van It Fryske Gea kan genieten, maar een stuk langs hekwerken en zonnepanelen van zo’n 2 meter hoogte zal lopen. De belevingswaarde van een besloten historisch landschap wordt hierdoor aangetast.

Het college betoogde dat de vergunning niet te weigeren is. Met een kleine verlaging van de installaties en enige aanplant langs de kant is alles zo weggemoffeld en is er geen sprake van aantasting van landschap, aldus het college. De raad nam hier genoegen mee. Heemschut maakt zich inmiddels zorgen over wat er met de rest van het mooie landschap van Ooststellingwerf in de buurt van de dorpen zal gebeuren.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.