Nieuwsbericht

Een pleidooi voor monumentenstatus én herbestemming!

Het complex van de Harculocentrale stamt uit de wederopbouwperiode en heeft een hoge architectonische en cultuurhistorische waarde.

Het complex van de Harculocentrale stamt uit de wederopbouwperiode en heeft een hoge architectonische en cultuurhistorische waarde. De centrale omvat een hoofdgebouw met schoorstenen, bijgebouwen, kantoren en havens. In het kantoorgebouw zijn o.a. wandreliëfs van de gerenommeerde kunstenaar Titus Leeser aanwezig.

Film over geschiedenis Harculocentrale

Waarom behouden?

Het is een van de laatste centrales in Nederland die nog grotendeels intact is én in redelijk originele staat. Bij latere uitbreidingen is consequent dezelfde bouwstijl toegepast, met de kenmerkende en unieke betonnen gevelplaten. Het is representatief voorbeeld van utiliteitsbouw uit die tijd (1955) en is ontworpen als totaalconcept en passend in het kwetsbare uiterwaardenlandschap van de IJssel.

Kansen voor herbestemming

Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) pleit voor een integraal en toekomstbestendig herbestemmingsproces. Met als leidende thema’s duurzaamheid, energietransitie en innovatie.

Eigenaar ENGIE wil slopen om ruimte scheppen voor een nieuw te bouwen centrale die ‘meer lengte’ nodig heeft en geeft aan dat hergebruik niet mogelijk is. Maar de RCE zet graag haar kennis en ervaring met herbestemming in voor dit complex. Er zijn genoeg kansen voor samenwerken met innovatieve bedrijven, creatieve ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en kunstenaars. Samen kunnen zij de centrale transformeren naar een nieuw baken van duurzame energie.

Gedeputeerde en Provinciale Staten van Overijssel én B&W en gemeenteraad van Zwolle zouden in hun economische en culturele beleid het herbestemmingsproces actief moeten ondersteunen.

Onderzoek Het Oversticht (2012)
Brief bezwaar sloop, 27 mei 2016
Brief aan alle betrokkenen, 1 september 2016

 

Heemschut dossier Harculo


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.