Nieuwsbericht

Een pluim voor Ymere in Weesp

We geven woningbouwcorporatie Ymere een pluim voor het beleid in Weesp. Heemschut is bijzonder verheugd met het voornemen van de woningcorporatie om de woonblokken aan de Tuinkade en de Plataanlaan te renoveren. Sloop wordt daarmee voorkomen.

In een recente brief aan Ymere wijzen op de historische waarde van de relatief kleine huizen aan de Tuinkade. Onmiskenbaar onderdeel van de arbeidersbuurt die zich hier vanaf het einde van de 19e eeuw ontwikkelde.

De woonblokken aan de Plataanlaan sluiten daar historisch gezien op aan: ze stammen uit de periode van wederopbouw. Het zijn unieke woningen die ten tijde van de woningnood zijn gebouwd in een opvallende architectuur met een dubbele woonlaag. Ymere liet in januari weten de woningen op te knappen en te verduurzamen. Daarmee moeten ze straks weer helemaal voldoen aan de eisen van deze tijd. Het opknappen staat voor 2019 en 2020 gepland.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.