Nieuwsbericht

Een waardig entree voor iedereen

Deze week 14 januari 2016 stemt de Tweede Kamer over de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Discussie is er volop over of toegankelijkheid als norm verplicht moet worden gesteld. Voorstanders vinden dat pas dan toegankelijkheid voor iedereen echt vanzelfsprekend wordt. Tegenstanders vinden dat het treffen van een voorziening naar redelijkheid verwacht moet kunnen worden.

Heemschut was zich tot voor kort niet bewust van de problematiek van de toegankelijkheid van monumenten en historische binnensteden, maar werd er op gewezen tijdens een gesprek met lid Christiaan Zandstra. Hij schreef een scriptie over dit onderwerp. Zandstra legt uit dat het ambitieniveau in Nederland flink mag worden opgeschroefd. Het gaat niet om dure ingrijpende oplossingen, die de authenticiteit van een monument of plek aantasten, maar om simpele maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren. Mensen met een beperking dienen een waardig entree te krijgen.

Heemschut vindt dat bij de beleving van ons erfgoed toegankelijkheid nog meer een belangrijke rol behoort te spelen. Heemschut roept het erfgoedveld daarom op om in samenspraak met belangenverenigingen na te denken over de ontvangst van mensen met een beperking, bijvoorbeeld door een toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren.

artikel Heemschut magazine december 2015


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.