Nieuwsbericht

Eerherstel gevelsculptuur van Jan Broerze in Baarn

In overleg met eigenaar Eemland Wonen en de gemeente Baarn heeft de Werkgroep Monumentale Kunst zich in de afgelopen jaren ingespannen voor de redding en herplaatsing van een gevelsculptuur van Jan Broerze (1913-1992). De voor Baarn belangrijke beeldhouwer heeft in 1967 voor de toen nieuwe gymzaal De Loef aan de Professor Fockema Andrealaan een gevelsculptuur gerealiseerd met als thema spelende kinderen.

Als belangrijk werk van Jan Broerze en als herinnering aan de vroegere gymzaal heeft het kunstwerk voor Baarn een duidelijke kunst- en cultuurhistorische waarde. Enkele jaren geleden is besloten om de gymzaal te vervangen door een kleinschalig woongebouw. Voorafgaand aan de sloop is het kunstwerk zorgvuldig afgenomen en overgebracht naar het atelier van metaalrestaurator Rosalijn van IJken. Het kwetsbare werk heeft dankzij de restauratie zijn oorspronkelijke uitstraling terug. Eemland Wonen heeft het werk recent op een prominente plek tegen de gevel van het nieuwe woongebouw geplaatst.

De WMK heeft in de komende jaren nog een project lopen in Baarn. Op zeer korte afstand van de Professor Fockema Andrealaan wordt over enige tijd een school gesloopt om ruimte te maken voor woningbouw. Tegen de gevel bevindt zich het mozaïek Het Zonneveld van Elly Meijer uit 1965. De bedoeling is om ook dit kunstwerk een nieuwe bestemming te geven.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.