Nieuwsbericht

Eerherstel voor drinkfontein Muntplein

Een eeuw geleden ontwierp Hildo Krop (1884-1970) een drinkfonteintje op het Muntplein. Het werd geplaatst in de Munttoren en was een van zijn eerste werken uitgevoerd in opdracht van de gemeente en een prachtig voorbeeld van architectuurgebonden beeldhouwwerk. Helaas is het fonteintje op een gegeven moment en volgestort met beton en dus in onbruik geraakt.

Door de herinrichting van het Muntplein is nu aan de oostzijde van de Munttoren meer ruimte voor voetgangers ontstaan en trekt het fonteintje weer meer de aandacht. Voor veel mensen zal het op dit moment een wezenloos en onbegrepen ornament zijn.

Heemschut heeft het stadsdeel daarom in de zomer van 2017 verzocht om het fonteintje in ere te herstellen. Als het waterbassin weer wordt geopend en de waterleiding weer wordt aangesloten kan het zijn oorspronkelijke functie terug krijgen. Begin december 2017 heeft het stadsdeel laten weten dat men het verzoek van Heemschut heeft overgenomen. In 2018 zal men het fonteintje in oude staat herstellen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.